الزام پرداخت ۱۰ درصد حق العمل پزشکان به سازمان امور مالیاتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جلال میرزایی درباره مصوبات جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق بیان کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف شدند ۱۰ درصد حق العمل پزشکان برابر صورتحساب ارسالی به بیمه ها و در صورت پرداخت نقدی توسط بیمار را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی به نام پزشک مربوطه بابت علی الحساب مالیات واریز کنند.

میرزایی اطرنشان کرد:با تصویب کمیسیون تلفیق در سال ۹۸ دولت می تواند در مناطق مرزی و بازارچه های مرزی کشور  به نرخ ترجیحی سوخت ارایه کند و درآمد حاصل از آن محل به خزانه واریز می شود. فروش سوخت به قیمت ترجیحی در مناطق مرزی مجاز است. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه