پاسخ به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق با چه کسی است؟
چگونگی رسیدن به این ‌تصمیمات و اینکه‌ نیت و شیوه عمل قانون‌گذاران برای اینگونه تصمیمات چگونه بوده است؟ باید مورد نقادی جدی رسمی‌‌ترین نهاد قانونی جامعه پزشکی قرار گیرد تا حداقل وظیفه این نهاد که صیانت از اندوخته اعضای خود است برقرار شود.

اینکه قانون‌گذاران در میان تمامی اصناف و مشاغل گروه خاصی را برمی‌گزینند و برایشان قوانین خاص وضع می‌کنند، نمی‌تواند براساس اتفاق و یا تصادف باشد و ما فعالان صنفی به علت نزدیکی با گذر وقایع و اتفاقات، دارای این حس بسیار قوی هستیم که این تصمیمات دارای ریشه‌های کاملا هیجانی و بدون کارشناسی عمیق است. بخصوص آنکه در سال آخر مجلس فعلی هم هستیم و‌ نمایندگان زیادی‌ وجود دارند که در حال اندوختن توشه برای رقابت‌های آینده می‌باشند و به دست داشتن پرچم مبارزه با ثروت جامعه پزشکی می‌تواند در رقابت‌های سال دیگر منافع بسیاری داشته باشد.

درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای توضیح اینکه پایه‌های استدلالشان برای این دو مصوبه اخیر چه بوده است، حداقل تلاشی است که باید آغاز شود.

باور جدی داریم که اذهان بسیاری یا هنوز از واقعیت‌های تلخ مالی در جامعه پزشکی کاملا بی‌خبر هستند و اندیشه‌هایشان‌ بر پایه یک پیشداوری صرف شکل گرفته است و یا عامدانه تلاش می‌کنند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند.

پایان پیام/

مطالب مشابه