ویژگی اعتباربخشی نسل چهارم، بهبود مستمر استانداردهای کاربردی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا عسکری مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در اجلاس معاونین درمان دانشگاه علوم پزشكی سراسر كشور گفت: ثبت وقایع ناخواسته حیات در بیمارستان‌ها، تلاش در جهت رسیدن به نظام مراقبتی ایمن و پیشگیری از بروز مجدد خطاست. تحلیل ریشه‌ای این خطاها نیز با هدف شناسایی نواقص سازمانی و فرایندی و رفع ایرادات با هدف ارائه خدمات ایمن است.

عسکری در ادامه گفت: یکسان سازی چک لیست‌های نظارت نیز در دستور کار اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان قرار دارد، این چک لیست‌ها به منظور ایجاد وحدت رویه نظارتی و پرهیزاز اعمال سلایق شخصی تدوین شده‌اند که در طراحی آن تجربیات دانشگاه‌ها لحاظ شده است.

وی با بیان اینكه در حال حاضر حدود ١٤ چک لیست با همکاری ١٠ دانشگاه تدوین شده است، تصریح كرد: باقی چک لیست‌ها نیز تا پایان سال جمع بندی خواهند شد.
مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت افزود: با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران، اداره نظارت با همکاری سایر حوزه‌های معاونت درمان، ابزار نظارتی جدید بر اساس پرونده الکترونیک سلامت طراحی می‌کند.

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ویژگی اعتباربخشی نسل چهارم بیمارستان‌ها را بهبود مستمر استانداردها و استانداردهای کاربردی در مورد مسیر ارتقای اعتباربخشی برشمرد و گفت: تاكنون سه دوره اعتباربخشی انجام شده است و در دوره جدید، بر اساس تصمیم گیری‌های بین بخشی معاونت درمان و سازمان‌های بیمه‌گر، به صورت ۲ ساله انجام می شود، اعتباربخشی در واقع به ارزیابی برنامه‌های مهم حوزه درمان و تخلفات می‌پردازد.

وی با اشاره به اینكه اعتباربخشی در بیمارستان‌ها بدون وقفه و طی بازدید‌های مدوام انجام می شود، عنوان كرد: مدیریت، فناوری و استفاده از اطلاعات سلامت در اعتباربخشی محوریت اصلی نسل چهارم اعتباربخشی است. محورهایی جدید همچون، مدیریت منابع، مصارف و مراقبت های پزشکی و پرستاری نیز در بررسی ها افزوده شده است.

عسکری گفت: ابعاد کیفیت در اعتباربخشی بیمارستان‌ها با توجه ویژه به مراقبت و درمان ایمن، به موقع و اثر بخش، رعایت اخلاق بالینی و رعایت حقوق بیمار و مدیریت بهینه منابع تبیین خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان درباره توریسم سلامت نیز یادآور شد: دانشگاه‌های علوم پزشکی قم، ایران، مشهد، شهید بهشتی و اهواز در زمینه توریسم سلامت، میزبان بیشترین بیماران از دیگر کشورها بوده‌اند و بیشترین دریافت خدمت نیز از سرویس‌های زنان و زایمان، ناباروری، قلب و عروق، چشم و جراحی‌های عمومی بوده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه