نظام ارجاع و پزشک خانواده علت قبول سرپرستی وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سعید نمکی گفت: نظام ارجاع، پزشکی خانواده، راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت و تغییر نظام پرداخت از FFS به DRG از تکالیف قانونی بود که در مواد مختلف برنامه پنجم توسعه وجود داشت که مغفول ماند و در سال دوم برنامه ششم توسعه که امسال است باید به این اهداف می رسیدیم.

 وی در ادامه گفت: به عنوان فردی که متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی نظام سلامت بوده ام از مناطق مختلف کشور که نظام ارجاع را به صورت آزمایشی اجرا می کنند بازدید کردم و امروز می توانم بگویم که در حال فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز هستیم و در حال تسریع برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای این تکالیف قانونی هستیم.

نمکی اضافه کرد: در سفر اخیرم به گرگان در جلسه ای 5.5 ساعته، وضعیت نظام ارجاع را بررسی کردیم. هفته آینده هم به استان مازندران سفر می کنم تا وضعیت پزشکی خانواده این استان بازدید و مشکلات را برطرف کنیم و به شما قول می دهم که تا پایان سال آینده، بخش عمده ای از کشور را تحت پوشش سیستم ارجاع و پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی ببریم.

به گزارش فارس سرپرست وزارت بهداشت در پایان گفت: جدی‌ترین علتی که بنده مسئولیت سرپرستی وزارت بهداشت را قبول کردم، استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده در کشور بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه