بدون تحقیقات علمی هیچ واکسنی تولید نمی‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی اسحاقی با اشاره به اهمیت تحقیقات و با تاکید بر اینکه اساسا برای تولید در موسسه رازی نیاز به تحقیق داریم، گفت: هیچ واکسنی در موسسه رازی تولید نخواهد شد، مگر آنکه پیش از آن تحقیقات مربوط به آن بیماری انجام شده باشد. این تحقیقات در حوزه‌های مختلفی از جمله میزان شیوع بیماری‌ها، تعداد سویه‌های در گردش بیماری در سطح دامداری‌ها و کشور و نیز شناخت سویه‌های بیماری‌زا از نظر ژنتیکی و آنتی ژنیکی انجام می‌شود.

اسحاقی با تاکید بر اینکه تحقیقات مقدمه تولید است، خاطرنشان کرد: تنها با طی مراحل تحقیق و توسعه تولید یک واکسن امکان پذیر خواهد بود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای، دامپزشکی و... را شاخه‌های مختلف تحقیقات عنوان کرد و افزود: این تحقیقات به نوعی می‌توانند در زنجیره‌ای پیوسته یکدیگر را تکمیل کنند و در نهایت به تولید آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی یک واکسن دست یافت. از طرفی گاهی ممکن است تحقیقات ما را به مسیری هدایت کند که برای مقابله با برخی از بیماری‌ها اساسا نیازی به تولید واکسن نیست.

وی در ادامه گفت: زمانی که به نتیجه می‌رسیم برای نوع خاصی از بیماری نیازمند تولید واکسن هستیم، برای تولید این واکسن نیز به تحقیقات نیاز داریم که تحت عنوان تحقیق و توسعه انجام می‌شود و پس از تولید آزمایشگاهی، تولید نیمه صنعتی و صنعتی را شاهد خواهیم بود. این مسیر نسبتا طولانی ما را به تولید واکسنی مطمئن، کارا و موثر می‌رساند.

به گزارش ایسنا اسحاقی در پایان با بیان اینکه پس از تولید واکسن، تحقیقات همچنان ادامه خواهد داشت، در خصوص تاثیر و اثربخشی واکسن در فارم و فیلد، تنوع سویه‌های در گردش و ورود سویه‌های جدید، حذف برخی سویه‌ها با مطالعات مربوطه افزود: این امر سبب می‌شود تا در سطح دنیا با تولید کنندگان واکسن رقابت کرده و به‌روز باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه