حفاظت مالی بیماران در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت هدف اصلی این سازمان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدي شادنوش در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور گفت: حساسیت موضوع بیماران خاص، توجه به رفع نیازهای این بیماران و برنامه ریزی برای رفع آنها همواره از سیاست های وزارت بهداشت است.

شادنوش در ادامه با بيان اينكه بیماری های خاص مانند هموفيلي، تالاسمي، دیالیز خونی و صفاقی، ام اس، بیماری های متابولیک، پروانه ای، اوتیسم، بیماری های صعب العلاج و پیوند اعضا را شامل می شوند، تصريح كرد: مركز مدیريت پیوند و درمان بیماری ها، برنامه هايي همچون ابلاغ بسته حمایتی بیماران خاص و صعب العلاج و پیوند، افتتاح و بهره برداری از مراکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان و بیماری های غیر واگیر، افتتاح و بهره برداری از مراکز ترک اعتياد الکل و مراکز دیابت، تجهیز مراکز مراقبت جامع بیماران خاص و صعب العلاج را در دستور كار دارد.

وی تاکید کرد: حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه ‌های فقرزا و کمرشکن سلامت به عنوان هدف اصلی محسوب مي شود و تلاش این اداره در جهت پوشش حداکثری سهم بیمار برای خدمات تایید شده در دستورالعمل، شناسایی بیماران آسیب پذیر برای هدفمندسازی پرداخت یارانه سلامت، برقراری نظام مند ساختار گزارشات سازمان یافته مرتبط با مراقبت برای نظارت حداکثری بر مراقبت های انجام شده، مديريت بيماري هاي خاص، صعب العلاج و پیوند و حفاظت مالی از بیماران مبتلا به این بیماری ها، بكارگيري و استقرار پروتكل‌ها و راهنماهاي مصوب براي مديريت بيماري هاي خاص ، صعب العلاج و پیوند است.

رئیس مرکز مدریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ادامه داد: بسته حمایت از بیماران صعب العلاج و سرطانی براساس ثبت نام در سامانه سیمای سرطان صورت خواهد گرفت و با توجه به ابلاغ بسته حمایتی سرطان و پیوند مغز استخوان در هفته اول بهمن، اعتبارات این بسته حمایتی به مراکزی که روند ثبت بیماری و خدمات ارائه شده، به بیماران مبتلا به سرطان را در سامانه ثبت كرده اند، تخصیص پيدا مي كند.  

شادنوش با بيان اينكه مراکز خدمات جامع بیماران خاص  نیز در 59 دانشگاه و 83 مرکز به صورت همزمان افتتاح شده و در حال حاضر در حال ارائه خدمات به بیماران هستند، خاطرنشان كرد: تمرکز ارائه خدمات گوناگون در یک فضای فیزیکی واحد و توسط تیم تخصصی با سهولت دسترسی بیماران به خدمات و مدیریت بهینه تجویز و مصرف دارو از اهداف این مراکز است.

 وی در ادامه افزود: توسعه برنامه مراکز مراقبت دیابت نیز در سال 1397 در60 دانشگاه و راه اندازی 100 مرکز دیابت اجرا می شود و  200 هزار بیمار تحت مراقبت پیگیری و درمان متمرکز قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز مدریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت درخصوص مراکز درمان سوء مصرف الکل گفت: در مورد مراکز درمان سوء مصرف الکل نيز به روزرسانی تعرفه خدمات درمان سوء مصرف مواد در دست اجرا است و  برنامه ریزی ارائه خدمات درمان سوء مصرف الکل در بیش از 100 مرکز آموزش دیده اختلال مصرف مواد منتخب صورت گرفته شده است. 

به گزارش وبدا شادنوش در پایان تاكيد كرد: تهیه راهنماهاي باليني و شناسنامه ارائه خدمات اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان نیز از طریق تشکیل کمیته علمی در حال تدوین است و نظارت بر مراکز اختلال مصرف مواد هم به صورت مستمر انجام می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه