درخواست برخی نمایندگان برای طرح مجدد پیشنهاد افزایش مالیات دخانیات در کمیسیون تلفیق
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حیدر علی عابدی بر ضرورت افزایش مالیات بر دخانیات برای کاهش مصرف تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی بر این باورند که افزایش مالیات بر سیگار قاچاق را تسهیل می کند و موضوع عدم کنترل قاچاق را مطرح و به طور مداوم با تحقق این مهم مخالفت می کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعضای کمیسیون بهداشت در تلفیق نهایت اهتمام خود را برای افزایش عوارض بر دخانیات به کار می برند، افزود: پیشنهاد افزایش مالیات بر دخانیات در کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه به هر نخ سیگار خارجی 70 ریال، داخلی 25 ریال و برند خارجی تولید داخل 40 ریال اضافه شود مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت.

درخواست نمایندگان برای طرح مجدد پیشنهاد افزایش عوارض سیگار در کمیسیون تلفیق

وی یادآور شد: البته تعدادی از نمایندگان درخواست مجدد طرح این پیشنهاد را به کمیسیون دادند و ارائه خواهد شد انتظار می رود مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار بگیرد.

عابدی نقش افزایش عوارض دخانیات را در کاهش مصرف بسیار جدی دانست و گفت: در حال حاضر بهترین راهکار کاهش مصرف و پیشگیری از بیماری های ناشی از مصرف دخانیات افزایش عوارض دخانیات است.

آموزش ها برای پیشگیری از مصرف دخانیات باید از مدارس آغاز شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، با بیان اینکه آموزش ها برای پیشگیری از مصرف دخانیات باید از مدارس آغاز شود، ادامه داد: باید برای فروش دخانیات سختگیری هایی اعمال شود و برنامه اخذ مالیات در قلیان سراها وضع شود البته برای کاهش مصرف چاره ای جز افزایش عوارض و مالیات نداریم هر چند برخی افزایش مالیات را عاملی برای افزایش قاچاق دخانیات می دانند اما برای مقابله با قاچاق باید اتخاذ تدابیر مناسب را در دستور کار قرار داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه تفریحات برای جوانان بسیار اندک است، گفت: نیاز است برای پیشگیری از روی آوردن جوان به سمت تفریحات ناسالم و دخانیات زمینه ایجاد تفریحات سالم برای آنها مهیا شده و به اشتغال جوانان نیز توجه بیشتری شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه