نقاط قوت و ضعف بخش سلامت لایحه بودجه سال ۹۸
به گزاش پایگاه خبری پزشکان و قانون، براساس مفاد سياست‌هاي كلي سلامت و تكاليف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اهم تكاليف مقرر در حوزه بهداشت و درمان براي دولت به این شرح مدنظر قرار گرفته شده است؛ 

«اولويت پيشگيري بر درمان»، «اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش»، «نظارت و ارزيابي، توليد فر‌اورده‌ها و مواد اوليه دارويي»، «واكسن»، «شفافسازي قانونمند درآمدها»، «هزينه‌ها و فعاليت‌ها»، «پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور»، «استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت»، «ارتقاي برنامه واكسيناسيون در حد كشورهاي توسعه‌يافته» و «استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده»
همچنين مواد 37 ، 46 ، 48 و 69 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز علاوه بر موارد فوق، تكاليفي را براي دولت در حوزه سلامت تعيين كرده است.
با توجه به اينكه لايحه بودجه سال 1398 تصوير برنامه مالي دولت براي انجام تكاليف قانوني خود در سومين سال اجراي قانون برنامه ششم توسعه است، در بررسي لايحه، تكاليف قانوني دولت به شرح فوق مدنظر قرار گرفته است.

در مقدمه بررسی بخش بهداشت و درمان لایحه بودجه سال 98 کل کشور، به 5 تبصره (تبصره‌هاي شماره 7، 10، 13، 14 و 17) اشاره شده که مستقیما به حوزه سلامت مرتبطند. «مصارف سهم سلامت از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها»، «تمركز سهم درمان حق بيمه تأمين اجتماعي در حسابي جداگانه نزد خزانه»، «ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان» و «رفع همپوشاني بيمه‌اي» از جمله مهمترين موضوعات مورد اشاره در تبصره‌هاي مرتبط با حوزه سلامت در لايحه بودجه سال 1398 هستند.

برای مشاهده مشروح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی بخش بهداشت و درمان لایحه بودجه سال 98 کل کشور، روی لینک زیر کلیک کنید.

بررسی_بخش_بهداشت_و_درمان_لایحه_بودجه.pdf 1.61 MB

پایان پیام/

شعیب شاه‌زمانی شعیب شاه‌زمانی | اینستاگرام

مطالب مشابه