ایران برای مقررات بهداشتی بین‌المللی اهمیت قائل است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون،  علیرضا رییسی در این دیدار اظهار داشت: ایران در مراقبتهای بهداشتی اولیه ((PHC اقدامات و برنامه های قابل ملاحظه ای با توجه به اهداف سازمان بهداشت جهانی انجام داده است.

وی در ادامه گفت: یکی از برنامه های اصلی ایران اهمیتی است که برای مقررات بهداشتی  بین المللی ((IHR قائل است و تاکنون اقدامات موثری در این عرصه منطبق با برنامه های سازمان جهانی بهداشت به مرحله اجرا درآورده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به مقررات بهداشتی در مورد پیشگیری از انتقال بیماری ها از طریق مرزها پایبند بوده و در راستای جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت مردم از این طریق در سطح منطقه پیشتاز است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: در زمینه تطابق قوانین داخلی و بین المللی به مشاوره سازمان بهداشت جهانی نیاز داریم . بنابراین  باید نقاط حساس و چالشی در این زمینه احصا شوند.

به گزارش وبدا در این دیدار، خانم دکتر هاوس، مشاور سازمان جهانی بهداشت در حوزه مقررات بهداشتی بین المللی توضیحاتی پیرامون این حوزه ارائه کرد.

شایان ذکر است است در این جلسه دکتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گزارشی از برنامه دیدارها و بازدیدهای مشاور سازمان جهانی بهداشت در سفر به ایران ارائه کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه