به نظرات کارشناسی انجمن پزشکان عمومی توجه شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به سعید نمکی آمده است:« با توجه به نظرات ارزشمند جنابعالی در حوزه پزشکی خانواده و ساماندهی نظام ارجاع به عنوان محورهای اصلی برنامه پیش روی آن وزارت محترم و نیز با توجه به نقش اساسی پزشکان عمومی در ساز و کار این برنامه‌ها به پیوست نگرانی‌های رئیس محترم انجمن پزشکان عمومی که خدمت جنابعالی ارائه شده است مورد تاکید قرار می‌گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید موارد مذکور و نظرات کارشناسی و منسجم انجمن پزشکان عمومی در تصمیم سازی‌های برنامه‌های مرتبط مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.»

همچنین پیش از این کامیابی، رییس انجمن پزشکان عمومی طی مکاتبه‌ای با سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت و علیرضا رئیسی معاون بهداشت این وزارتخانه ضمن گلایه از ابلاغ نسخه شماره 19 برنامه پزشک خانواده روستایی بدون تشکیل جلسات هماهنگی، انتقاد پزشکان خانواده از چگونگی پیاده‌سازی برنامه و نحوه پرداخت‌ها را مطرح کرد و توقف آن تا زمان اتخاذ تصمیم مقتضی را خواستار شد. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه