کنترل هزینه با بهره مندی از راهنماهای بالینی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی نوروزیان با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت دارای ۲ بودجه شرکتی و عمومی است، گفت: بودجه شرکتی توسط مجمع بیمه سلامت به تصویب می‌رسد، اما بودجه عمومی از محل منابع دولتی به بیمه سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

نوروزیان در ادامه گفت: اگر مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی بیمه تکالیفی را برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار دهند و اعتبارات مورد نیاز آن‌ها را در لایحه بودجه در نظر نگیرند؛ همواره سازمان با زیان انباشته و کسری منابع مواجه خواهد بود و این موضوع اثری قابل توجه برعملکرد سازمان خواهد داشت.
 
وی با تاکید براینکه سازمان بیمه سلامت در اکثر سال‌ها با زیان انباشته مواجه بوده است، اظهار داشت: به عنوان مثال درابتدای ورود به سال ۹۷ حدود هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته است.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت در ایجاد زیان انباشته نقشی ندارد، گفت: البته دولت و مجلس همواره در کنار سازمان هستند و موافقت مجلس و دولت مبنی برپرداخت بخشی از بدهی‌های سازمان از طریق انتشار اوراق خزانه و هم چنین موافقت رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرداخت بخش دیگری از بدهی‌های سازمان از طریق صندوق توسعه ملی موید همین مطلب است.

نوروزیان خاطرنشان کرد: راهکار ایجاد ثبات در وضعیت منابع و مصارف بهره‌گیری سازمان از منابع پایدار در بودجه سنواتی است. همانگونه که هم اینک یک درصد از مالیات برارزش افزوده به بخش سلامت داده می‌شود و این نمونه‌ای از منابع پایدار است؛ بسیاری از کشور‌های جهان نیز با بهره مندی از منابعی که به صورت پایدار از لایحه بودجه درنظر گرفته می‌شوند به نظام بیمه‌ای کمک می‌کنند؛ این موضوع از استقرار نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی که یکی از لایه‌های آن استقرار و بهره مندی مردم از بیمه پایه است.

وی اضافه کرد: با اعتباری که از محل ۵۰۰ میلیون یورو به سازمان تخصیص یافت، ۲۶۴۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت شد.در صورت پرداخت کامل مابقی اعتبارات پانصد میلیون یورویی می‌توان بخش عمده‌ای از بدهی‌های سال ۹۶را تسویه نمود.البته بدهی‌های سازمان به پزشکان عمومی، متخصصان، درمانگاه‌ها، مراکز دیالیز و داروخانه‌ها برای سال ۹۶ که به طورکامل پرداخت شده است، اما بخشی از بدهی‌های مربوط به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی باقی است.

به گزارش فارس مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت در پایان گفت: یکی از بهترین راهکار‌ها برای کنترل هزینه بهر مندی از راهنما‌های بالینی است، همچنین استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، در صورت وجود زیرساخت‌ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه