دو سند "برنامه ملی مدیریت سرطان" و "شبکه ملی مراقبت سرطان"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون،  سند "برنامه ملی مدیریت سرطان" یک برنامه راهبردی است که تعیین کننده سیاست ها، راهبردها، اهداف و فعالیت های کنترل سرطان از سال 92 بوده و نقشه راه وزارت بهداشت و سایر سازمان ها و نهاد ها برای مدیریت این بیماری تا سال 1404 در سطح ملی را مشخص می کند و توسط معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تهیه شده است.
 
سند "شبکه ملی مراقبت سرطان" یک برنامه راهبردی و برنامه توسعه زیرساختی و نقشه راه وزارت بهداشت برای توسعه مراکز و تجهیزات مرتبط با سرطان تا سال 1404 است که توسط معاونت های درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تهیه شده است.
 
همچنین کتاب "گزارش برنامه ملی ثبت سرطان" نیز مربوط به گزارش کشوری ثبت سرطان در سال 93 است و میزان بروز سرطان به تفکیک جنسیت و استان ها در آن مشخص شده و توسط معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گردآوری شده است.
 
براساس این گزارش، سامانه "WEB GIS" به عنوان سامانه اطلاعات مکانی مدیریت سرطان با آدرس Cancer.health.gov.ir با هدف نمایش اطلاعات سرطان به صورت مکانی، نمایش اطلاعات بروز سرطان، جمعیت و امکانات به صورت تعاملی و نقشه به تفکیک هر شهرستان، نمایش مراکز تشخیص و درمان سرطان در شهرهای کشور، امکان تولید نقشه ها و اطلس های سرطان به صورت آنلاین و ارائه ابزار مناسب برای تصمیم گیری مدیران رونمایی شد.
 
به گزارش وب‌دا گفتنی است، امروزه WEB GIS به عنوان سیستمی برای ارائه برخی از خدمات GIS بر بستر وب، یکی از ارکان مهم سازمان ها در کشورهای توسعه یافته برای ارائه خدمات به طیف وسیعی از کاربران محسوب می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه