مخالفت کمیسیون تلفیق با تخصیص بودجه به نظام پرستاری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اصغر دالوندی اظهارداشت: به نظر می رسد دوستان یا درک مناسبی از مشکلات سلامت مردم ندارند و یا به دلیل مشکلات مالی کشور و جنگ اقتصادی دشمن و سیاست بودجه انقباضی، با تخصیص این بودجه مخالفت کرده اند.

دالوندی در ادامه با اشاره به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶، ادامه داد: ما خواستار پرداخت کارانه فعلی در قالب تعرفه گذاری بوده و مبلغی را به عنوان مابه ازای ۲۰۰ خدمت اضافی که پرستاران انجام می دهند اما به حساب سایر همکاران محسوب می شود، اضافه کرده ایم. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری به تصمیم کمیسیون تلفیق در مخالفت با تخصیص اعتبار برای اجرای تعرفه های خدمات پرستاری اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد دوستان کمیسیون تلفیق، از شرایط موجود که پرستاران با چه دشوارهایی برای خدمت به مردم و بیماران مواجه هستند، اطلاع چندانی ندارند. چون در این صورت، هرگز با تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی شدن تعرفه های پرستاری مخالفت نمی کردند که اکثر آن در قالب کارانه پرستاران در حال پرداخت است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پرستاری به عنوان مدافع سلامت مردم همواره تلاش کرده نقش پرستاران در ارائه خدمات مراقبتی به بیماران را برجسته کند، یکی از مشکلات پنهان در نظام سلامت، مرگ و میر بیمارانی است که به دلیل کمبود پرستار با آنها مواجه هستیم و این واقعیت تلخ، هرگز آشکار نشده است.

دالوندی با اشاره به جلسه روز دوشنبه (هشتم دی ۹۷) کمیسیون تلفیق مجلس، افزود: ما از ماه ها قبل با اعضای کمیسیون بهداشت و دولت، رایزنی کرده و گفتگوهایی داشته ایم مبنی بر اینکه جامعه پرستاری، انتظار زیادی از نمایندگان مردم ندارد. فقط می خواهیم اعتبار کارانه ای که در حال حاضر برای پرستاران پرداخت می شود، در قالب تعرفه خدمات پرستاری در بودجه ۹۸ دیده شود. در واقع، ما پیشنهاد دادیم که ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار کارانه پرستاری، تغییر شکل داده و به صورت اعتبار تعرفه پرستاری دیده شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: با تصویب این پیشنهاد، انگیزه های خدمت پرستاران به بیماران افزایش یافته و باعث خواهد شد شرایط و رضایت شغلی پرستاران بهبود یابد.

وی اضافه کرد: متاسفانه با خبر شدیم که از مجموع ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق مجلس، تنها ۱۵ نفر با جامعه پرستاری همراهی کرده اند و در نتیجه پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کمیسیون تلفیق، رد شده است.

دالوندی با تاکید بر پیگیری این موضوع از طریق رئیس و هیات رئیسه مجلس، تصریح کرد: انتظار داریم که این پیشنهاد مورد توجه رئیس قوه مقننه قرار گرفته و در تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، تجدیدنظر شود. زیرا، سلامت مردم فراتر از مخالفت با چنین اعداد و ارقامی است و صحن علنی مجلس باید به این مهم توجه جدی کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: بیمارستان ها با کمبود شدید نیروی پرستاری مواجه هستند، اظهارداشت: چنین تصمیماتی، انگیزه خدمت در پرستاران را تضعیف کرده و در نتیجه، بیماران آسیب می بینند. 

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیروی پرستاری در بخش های مختلف نظام سلامت، گفت: بیشتر این نیروها در زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند. بدان معنا که بیشترین مشکلات در بخش دولتی است و بیمارانی در بیمارستان های دولتی بستری می شوند که از اقشار محروم و ضعیف جامعه هستند و کمک به جذب پرستاران و اهم آن که تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، مستقیم با سلامت مردم سرو کار دارد. 

به گزارش مهر دالوندی در پایان گفت: انتظار داریم که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر عزم خود برای پیگیری این موضوع بیافزاید تا بتوان خبر خوشحال کننده ای در پایان سال برای پرستاران داشت.

پایان پیام/

مطالب مشابه