نظام ارجاع و پزشک خانواده تنها راه مدیریت هزینه ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان بابایی به کمبود منابع وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد و افزود: تنها راه نجات ما در این شرایط اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده است تا از این طریق هزینه‌ها را مدیریت کنیم.

جان بابایی افزود: همکاری وزارت بهداشت به عنوان فروشنده و بیمه سلامت در نقش خریدار خدمت نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ها خواهد داشت، در غیر این صورت رسیدن به اهداف دشوار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در اجرای برنامه‌ها و مدیریت منابع، بیمه  می‌تواند نقش قوی تری ایفا کند به نحوی که با بر عهده گرفتن نقش سیاستگذاری در خرید خدمت، مدیریت صحیحی بر منابع داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که با توجه افزایش بیماری‌های غیر واگیر، بیمه و وزارت بهداشت چه اقدام مشترکی برای کنترل و کاهش این موضوع می‌توانند انجام دهند، گفت: اگر بخواهیم پیشگیری کنیم باید سطح یک یعنی پزشکی خانواده اجرایی شود تا از این طریق پیشگیری در اولویت قرار گیرد.

به گزارش وبدا جان بابایی در پایان گفت: انتظار داریم که بیمه سلامت در سال 98 بحث استحقاق سنجی، راهنماهای بالینی و نظام ارجاع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد تا در نهایت با همکاری این سازمان موانع را برطرف کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه