ارزیابی ما از وزارت دکتر نمکی مثبت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد نعیم امینی فرد درباره تمرکز وزارت بهداشت بر استقرار نظام ارجاع، ‏پرونده الکترونیک سلامت، برنامه پزشکی خانواده و اجرای راهنماهای بالینی در دوره جدید مدیریت این وزارتخانه افزود: تاکید ‏کمیسیون بهداشت و درمان بر اساس برنامه ششم توسعه همواره بر موضوع خرید خدمت بر اساس سیستم سطح بندی و استقرار پرونده ‏الکترونیک سلامت و برنامه پزشکی خانواده است.‏

امینی فرد افزود: به هر حال باید توجه کنیم که استمرار قدرتمند طرح تحول سلامت یک ضرورت و مورد توافق کمیسیون بهداشت و ‏درمان مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت است اما برای پیشبرد این طرح باید نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، برنامه ‏پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی اجرایی شوند.‏
وی در ادامه گفت: البته نباید فراموش کنیم که زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای این برنامه‌ها طی سال‌های اخیر فراهم شده ‏است. به طور مثال ایجاد مراکز جامع سلامت و کلینیک‌های تخصصی پزشکی در بخش دولتی و افزایش تخت‌های بیمارستانی انجام شده است.‏

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درباره مهمترین موانعی که برای اجرای این برنامه‌ها وجود دارد، گفت: بخشی از موانع پیش پای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، موضوع ‏زیرساخت‌ها و نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری است. البته از لحاظ تقویت زیرساخت‌ها حرکت‌های خوبی در کشور انجام شده ‏است. از طرفی به نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه هم احتیاج داریم که البته در این زمینه کمبودهایی وجود دارد. موضوع دیگر ‏زیرساخت‌های تکنولوژی مانند اینترنت است که به طور مثال در برخی روستاها این امکانات ضعیف است و باید تعامل مناسبی در این ‏زمینه بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات شکل بگیرد.‏

به گزارش ایرنا وی در پایان درباره حضور سعید نمکی در وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: ارزیابی ما درباره حضور ‏دکتر نمکی مثبت است. زیرا او تجربه‌های مناسبی به عنوان معاونت بهداشتی در سال‌های دور در وزارت بهداشت داشته و حتی تجربه ‏دانشگاهی و حضور در سازمان برنامه و بودجه نیز داشته و به نظر می‌رسد جو مجلس نسبت به دکتر نمکی مناسب است.‏

پایان پیام/

مطالب مشابه