جای خالی اخلاق پزشکی در جامعه حس می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد آقاجانی ادامه داد: زمانی که در وزارت بهداشت مشغول بودم شاهد بودم که تعداد بسیار کمی بیمار به خارج اعزام می‌شدند، آن‌هم به اصرار خانواده بیمار و این تحول معنی خودکفایی در زمینه عرصه سلامت را می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه سلامت معنوی اظهار کرد: دو سه دهه اخیر در جهان به رکن چهارم سلامت توجه شده در حالی که در هزار و چهارصد سال قبل قرآن و عترت به آن توجه کرده‌اند. نیاز است بهره بیشتری از این منابع برای توسعه سلامت معنوی داشته باشیم.

آقاجانی ادامه داد: نکته بعد موضوع اخلاق پزشکی است که گمشده امروز ماست؛ در جای‌جای قرآن کریم آیات بسیاری در رابطه با تعالیم اخلاقی وجود دارد. امیدوارم بتوانیم از این تعالیم برای گسترش اخلاق استفاده کنیم.

وی یادآور شد: پیشرفت‌های علمی و مسائل جدیدی در دنیای پزشکی مسائلی مانند درمان نازایی و اتانازی وجود دارد و با توجه به پویایی فقه شیعه امیدواریم بتوانیم راهکارهایی برای این موضوع های جدید پیدا کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه