قرآن در ۱۲ بخش به موضوع بیماری می‌پردازد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا زالی افزود: کرامت انسان ذاتی، ولی قابل ارتقاست؛ با کرامت اکتسابی انسان ارتقا پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر همین کرامت قابل اسقاط است.

زالی ادامه داد: قرآن در دوازده مورد به موضوع مرض و بیماری می‌پردازد و نگاهی توأم با ملاطفت به بیمار دارد. بر این اساس نگاه ما به بیماران باید همراه با مهربانی بوده و این اساس اخلاق پزشکی است.

رئیس سابق نظام پزشکی بیان کرد: در رابطه با حقوق بیمار، پزشک و روابط این دو، نگاه قرآنی از حداقل فضیلت گرایی به بیمار فراتر رفته در حالی که در پزشکی حقوق بیمار یک فضیلت حداقلی است.

زالی یادآور شد: در ۱۱ مورد در قرآن حقوق زنان احصا شده است و این نشان می‌دهد که قرآن یک نگاه انسانی به همه جوانب دارد.

وی افزود: حضرت علی (ع) می‌فرماید کسی که بیماری خود را از طبیب دور کند به بدن خود خیانت کرده است؛ این نمونه‌ای از روابط پزشک و بیمار است که می‌تواند مبنای کار بسیاری از پزشکان در باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه