دید مجلس، تقویت بودجه حوزه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا رحیمی با اشاره به اینکه برای استمرار اجرای طرح تحول سلامت و ارائه خدمات به بیمه گذاران بیمه سلامت، باید رضایتمندی مردم را مد نظر قرار داد گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و نظرسنجی های موثق درکل کشور میزان رضایت مردم از بخش سلامت بالا بوده و بیشترین امتیاز به حوزه سلامت اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه حدود 87 درصد مردم از خدمات حوزه سلامت رضایت دارند، افزود: به طورحتم برای استمرار رضایتمندی مردم باید از حوزه سلامت به ویژه بیمه سلامت پشتیبانی مالی، مدیریتی و قانونگذاری انجام شود، نباید شرایطی را به وجود آورد که با نوسانات بودجه ای خدمات بیمه سلامت دچار مشکل شود؛ بنابراین مجلس با دید تقویت بودجه بیمه سلامت به این حوزه نظر می کند.

رحیمی گفت: دولت بهتر است با نگاه واقع بینانه بودجه هر بخشی را درنظر بگیرد، در کمیسیون های تلفیق و بهداشت ودرمان مجلس با ارزیابی دقیقی وضعیت واقعی و نیازمندی های بودجه سلامت بررسی شده و خلا ها با دقت مورد بررسی قرار می گیرد، درحال حاضر اولویت های بسیاری درجامعه وجود دارد که بحث سلامت در سبد معیشت خانوار قرار دارد؛ لذا هرچه خدمات سلامت ارزان تر به مردم ارائه شود، بنیه اقتصادی خانوارها قوی تر خواهد شد.

به گزارش ای هینا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید براینکه به هیچ عنوان خدمات بیمه سلامت نباید متوقف شود گفت: ارائه خدمات توسط سازمان بیمه سلامت یک ضرورت ملی و معیشتی است، ضمن اینکه توجه به آرامش خانواده ها به دنبال تقویت خدمات حوزه سلامت ایجاد می شود، بنابراین ضرورت تقویت بودجه بیمه سلامت قابل انکار نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه