هدف اصلی پدافند غیرعامل، پاسخ‌گویی به موقع به تهدیدات حوزه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، نفیسه میرکتولی در حاشیه برگزاری نشست علمی - آموزشی کارشناسان پدافند غیر عامل دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار داشت: براساس دستورالعمل کمیته پدافند غیرعامل، وظایفی برای این کمیته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تعریف شده است و با همکاری معاونت برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، برنامه عملیاتی کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با همکاری حوزه بازرسی وزارت بهداشت، چک لیست های ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی در بخش پدافند غیر عامل تهیه و تدوین شد.

وی افزود: اخذ تاییدیه پدافند غیر عامل به منظور اجرای طرح های عمرانی حوزه سلامت ضرورت دارد، برای مثال بیمارستان هایی که در حال ساخت یا تجهیز هستند باید تاییدیه کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی خود را داشته و  باید این بیمارستان ها، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات موجود در منطقه را داشته باشند.

میرکتولی در ادامه با اشاره به تشکیل تیم های واکنش سریع در کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: تاکنون تیم های بهداشت، درمان و آزمایشگاه جداگانه بودند و این تیم ها در کنار هم پاسخگوی تهدیدات خواهند بود. 

به گزارش وبدا رییس دبیرخانه کمیته پدافند غیر عامل وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: باید بتوانیم با حداقل امکانات، تجهیزات و زیرساخت های موجود، مسائل و تهدیداتی مثل مسمومیت های گروهی، اپیدمی های خاص در دانشگاه هایی با موقعیت خاص را  کنترل کرده و متناظر با عملکرد کمیته های پدافند غیر عامل در بیمارستان ها در حوزه پیش بیمارستانی، تیم هایی به منظور پاسخ به حوادث در این حوزه ایجاد کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه