تبلیغات نامزدهای ریاست نظام پزشکی ۲۰ بهمن آغاز می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، همه اعضا یا کسانی که عضو هیات مدیره نظام پزشکی در شهرستان ها هستند، می توانند برای ریاست کلی در این دوره کاندید شوند و هیچ محدودیتی برای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست کل سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.

بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی، اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی متغیر است و طبق آخرین آمار حدود ٢۵٣ هزار نفر عضو این مجمع هستند.

از 12 بهمن نامزدهای انتخابات ریاست کل سازمان نظام پزشکی فرصت داشتند درخواست کتبی و بخشی از فعالیت های خود را به صورت مختصر به دبیرخانه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ارائه یا ارسال کنند، به همین منظور دبیرخانه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست کل سازمان نظام پزشکی را از 20 بهمن اعلام کرده است.

همچنین کسانی که تا 20 بهمن ماه درخواست کتبی و رسمی خود را به دبیرخانه این مجمع اعلام کرده اند، می توانند از این تاریخ به تبلیغات رسمی و قانونی خود در چارچوب قوانین، مقررات و آئین نامه های سازمان نظام پزشکی، بپردازند.

مدت زمان تبلیغات نامزدهای ریاست کل سازمان نظام پزشکی، یک هفته است و پس از آن در روز ٢۶ بهمن در سالن انستیتوپاستور مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود و انتخابات برگزار خواهد شد.

در این انتخابات همه اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به تهران خواهند آمد و انتخابات روز 26 بهمن ماه در محل مجمع برگزار می شود.

سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی ‌ترین سازمان غیردولتی در ایران است که از سال ١٣٣۵ تاسیس و نخستین رئیس این سازمان در سال ١٣۴٧ به نام منوچهر اقبال تعیین شد و در سال‌های مختلف محمدعلی حفیظی، هادی منافی، ایرج فاضل، سید شهاب‌الدین صدر، محمدرضا ظفرقندی و علیرضا زالی ریاست این سازمان را برعهده داشته اند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته روز ٢۶ بهمن ماه جاری سیزدهمین انتخابات سازمان نظام پزشکی و هشتمین انتخابات نظام پزشکی پس از انقلاب برگزار می شود تا رئیس بعدی این سازمان بر کرسی ریاست سازمان نظام پزشکی بنشیند.

ایرج فاضل به عنوان آخرین رئیس کل سازمان نظام پزشکی به دلیل تبعیت از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی از سمت خود استعفا داد؛ در حال حاضر محمدرضا ظفر قندی به عنوان سرپرست سازمان نظام پزشکی عهده دار این سمت است. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه