رضایت ۹۷ درصدی مردم از سامانه سیب
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد شریعتی درباره سامانه سیب و تعداد خدمات ارائه و ثبت شده در این ‏سامانه افزود: تاکنون بیش از 70 میلیون پرونده نفر در سامانه سیب وزارت بهداشت تشکیل شده که از ابتدای امسال بیش از 39 میلیون ‏نفر خدمات دریافت کردند.‏

شریعتی افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه سیب یعنی سال 95 تاکنون بیش از 336 میلیون نفر مراجعه انجام و بیش از یک میلیارد و 649 ‏میلیون خدمت نیز ارائه شده است. همچنین تعداد ارجاعات از ابتدا تاکنون بیش از 72 میلیون مورد بوده است.‏

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: تعداد نظرسنجی انجام شده از سامانه سیب از ابتدای راه اندازی تاکنون بیش از 83 میلیون مورد بوده و تاکنون ‏بیش از 13 میلیون نفر به این نظرسنجی‌ها پاسخ دادند و بیش از 10 میلیون و 759 هزار مورد پاسخ قبول قبول بوده و از این میزان ‏‏10میلیون و 148هزار نفر اعلام رضایت کردند و 323 هزار و 905 مورد رضایت نداشتند.‏

پایان پیام/

مطالب مشابه