شرایط اجرای موفق نسخه‌نویسی الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، رضا میلابی گفت: یکی از ضرورت های اصلی حذف دفترچه کاغذی بیمه سلامت، امضای دیجیتالی پزشکان است که این کار نیز فرآیندهای قانونی خود را می طلبد.

میلابی ادامه داد: وجود برخی موانع، خللی درعزم راسخ سازمان بیمه سلامت برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد نکرده و برنامه های عملیاتی اجرای آن همچنان با قوت و جدیت در حال انجام است.

وی افزود: برای اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی بیمه، علاوه بر برنامه ششم توسعه، در بند چ ماده 70 قانون بودجه امسال و همچنین تبصره د ماده 17 قانون بودجه سال 98 نیز بر ادامه و اجرای آن تاکید شده است.

سرپرست معاونت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات  سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت در اجرای طرح پایلوت این طرح در استان کرمان به توفیق قابل توجهی دست یافته و بر اساس برنامه راهبردی این سازمان قرار است از سال 98 حداقل در یک شهر از هر استان کشور، این طرح عملیاتی شود.

بنابر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت میلابی در پایان گفت: طرح استحقاق سنجی بیمار نیز از سال 95 تاکنون آغاز شده و در حال حاضر در بیش از 600 بیمارستان عملیاتی شده است.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه