بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی به ضرر دهک‌های پایین جامعه است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، عِلاء الدین خادم درباره کارایی دفترچه بیمه سلامت و تامین اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان، گفت: شکی نیست که دفترچه بیمه تامین اجتماعی و سلامت نقش چشمگیری در افزایش سرانه سلامت بیماران ایفا می‌کنند اما متاسفانه باعدم پرداخت به موقع مطالبات  بیمارستانها توسط  بیمه‌ها، برخی از مراکز درمانی تمایل به پذیرش دفترچه‌های تامین اجتماعی ندارند.

وی افزود: برای پاسداری از سلامت مردم بویژه دهک‌پایین جامعه الزامی است که بیمه‌ها و بیمارستان ها بویژه در مراکز دولتی همکاری همه جانبه برای پذیرش بیمه‌های تامین اجتماعی بیماران را مدنظر قرار بدهند تا خدمات رسانی در حوزه سلامت و بهداشت  وسعت یابد.

عضو فراکسیون  تولید و اشتغال مجلس ادامه داد:سلامت مردم هر از مسئله ای در کشور با اهمیت تر است و این در حالی است که بیمه تامین اجتماعی نباید به هیچ وجه از مدار سلامت و بهداشت کشور حذف شود.

خادم با بیان اینکه ماندگاری دفترچه در حوزه سلامت یک ضرورت است، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه معضل اساسی در حوزه بهداشت ودرمان تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان با بیان اینکه بدهی بیمه‌ها به بیمارستان  ها عاملی برای سربازدن برخی از  بیمارستان‌ها از پذیرش دفترچه سلامت و تامین اجتماعی است یادآورشد:خروج بیمه تامین اجتماعی از پذیرش در مراکز درمانی به ضرر دهک‌های پایین جامعه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه