جامعه پزشکی نیازمند پالایش درونی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدرضا ظفرقندی به برنامه های سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: در برنامه های بنده برای سازمان نظام پزشکی، دو اولویت مد نظر است.

ظفرقندی تاکید کرد: ارائه خدمات پزشکی به مردم در راستای حفظ حقوق آنها حائز اهمیت است، حفاظت و احترام به صنف پزشکی و حل مشکلات آنها، به عنوان دو اولویت سازمان نظام پزشکی قرار دارد که امیدوارم با برنامه هایی که ارائه داده ام، بتوانیم در این مسیر، موفق باشیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ارتباط با هجمه ها و تخریب هایی که علیه جامعه پزشکی در ماه های اخیر صورت گرفته است، گفت: مقداری از تخریبی که علیه جامعه پزشکی صورت می گیرد، از بیرون است که بایستی به عنوان خط قرمز جامعه پزشکی به آن توجه شود.

وی افزود: تخریب جامعه پزشکی، به اعتماد و سلامت مردم آسیب می زند و از همین رو، نباید اجازه داد چنین تخریب ها و هجمه هایی در جامعه شکل بگیرد.

به گزارش مهر ظفرقندی در پایان به پالایش درونی جامعه پزشکی برای شناسایی مشکلات اشاره کرد و افزود: خودمان باید نسبت به شناسایی این مشکلات و اصلاح آنها اقدام کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه