۷۵ هزار میلیارد بودجه سلامت، تکافوی قانون جامع پرستاری نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد حسین قربانی با توجه به اینکه پرستاران خط اول درمان هستند اما هنوز تعرفه خدمات پرستاری به خوبی اجرا نشده است، گفت: مجلس قانون خوبی مبنی بر قانون جامع خدمات پرستاری وضع کرده است و کار خوبی بوده که مجلس نهم انجام داده اما این قانون نیز مانند قانون جامع ایثارگری است و دولت می‌گوید باید منابع مالی داشته باشم تا این قانون را اجرا کنم.

وی افزود: علی‌رغم اینکه امسال در مجموع 8 درصد از بودجه کل کشور افزایش داشته اما در حوزه بهداشت و درمان 10 درصد افزایش بودجه داشتیم اما این 75 هزار میلیارد بودجه حوزه سلامت، نمی‌تواند تکافوی قانون جامع پرستاری را داشته باشد.

قربانی ادامه داد: پیشنهاد بنده هم در زمان وزارت قاضی‌زاده هاشمی و هم در زمان وزارت سعید نمکی این بوده که این قانون را یک بازه زمانی 3 ساله گام به گام حل کنیم تا این قانون زمین نماند. با این شیوه هم قانون اجرا می‌شود و هم توقعات و انتظارات جامعه پرستاری حل می‌شود. به‌هرحال امروز باور داریم که در حوزه عدم اجرای قانون و هم در حوزه خدمات پرستاری در تفاوت دریافتی‌ها به همکاران ظلم می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامیدر مورد اینکه چرا تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به خوبی اجرا نمی‌شود و تقسیم بودجه نظام سلامت به درستی صورت نمی‌گیرد، گفت: همه قوانین مربوط به جامعه پرستاری مربوط به بودجه نیست. بسیاری از این‌ها تصحیح کردن بوروکراسی اداری و روند بیمه‌ای است. دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید آن فضای بخش خصوصی و کادر اداری را برای آنها فراهم کنند. اما اینکه بخواهیم آنها را متهم کنیم به اینکه نبود یا کمبود بودجه وجود دارد، کم لطفی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم باید یک اراده قوی در مجموعه وزارت بهداشت بوجود آید تا آن فضای بروکراسی اداری را تا حدودی برای همکاران حل کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه