لازمه رسیدن به عدالت در سلامت، اجرای نظام ارجاع است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان بابایی در نشست مشترک با برخی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور با موضوع نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: در آینده بسیار نزدیک، طرح نظام ارجاع الکترونیک به تدریج در تمام مناطق کشور عملیاتی شده و گام موثری در مسیر رضایتمندی خدمت گیرندگان و مدیریت منابع برداشته خواهد شد.

جان بابایی تاکید کرد: برنامه نظام ارجاع الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک بیماران، تحول بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود که کشورهای پیشرفته از سال ها قبل آن را اجرایی کرده اند.

وی افزود: نظام ارجاع الکترونیک باید در دانشگاه های منتخب و با رعایت الزامات ضروری از جمله استحقاق سنجی افراد، خدمات در سطح 1، 2 و 3، ارجاع از سطح یک به دو و ارجاع از سطح دو به سه، ارجاع موازی، بازخورد ارجاع و نوبت دهی الکترونیک، تا پایان خردادماه سال 98 نهایی شود و در کنار آن نیز نسخه نویسی الکترونیک در سطح 1 و 2 و ارسال الکترونیکی اسناد در دستور کار قرار گرفته و تا پایان شهریورماه سال 98، نهایی و در سراسر کشور اجرایی شود. 

گفتنی است در ادامه بهزاد کلانتری، مدیرکل مدیریت بیمارستانی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه لازمه رسیدن به عدالت در سلامت، اجرای نظام ارجاع است، عنوان کرد: ایجاد نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و استحقاق سنجی، تدوین و اجرای محصولات دانشی در حال انجام است. مهم ‌ترین راه مدیریت هزینه های حوزه درمان و خدمات  درمانی، نظام ارجاع، ‏سطح بندی خدمت و استحقاق سنجی است.

کلانتری گفت: زمانی که نظام ارجاع استقرار پیدا کند، پزشکی خانواده هم باید مستقر شود تا ما بتوانیم مدیریت درمان را به پزشکی خانواده محول کنیم. بنابراین با ایجاد فرآیند مدیریت درمان و اجرای راهنماهای بالینی، هزینه ها نیز کنترل خواهد شد و تقاضاهای القایی از بین خواهد رفت. در این نظام، باید بیمار ارجاع داده شود و بیماران نمی تواند به دلخواه خود برای درمان به سطح ۲ و ۳ مراجعه کنند. این امر، با داشتن کد ارجاع برای بیمار، فراهم می شود.

به گزارش وبدا وی در پایان افزود: طبق برنامه ریزی ها، در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، همزمان با استقرار نظام ارجاع الکترونیک، پزشکان خانواده شاغل در استان هم به ساختار ارجاع الکترونیک متصل می شوند، تاکنون 19 دانشگاه نظام ارجاع را در حوزه های ذیربط آغاز کرده اند و 335 هزار ارجاع از 19 دانشگاه صورت گرفته است که نشان دهنده وضعیت مناسب اجرای این برنامه در دانشگاه ها است. اما در جهت اجرای سراسری و موفق نظام ارجاع و همچنین اجرای نسخه نویسی الکترونیک و ارسال الکترونیک اسناد، باید با جدیت تلاش کرده و از حرکت باز نایستیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه