برگزاری همایش معاونین بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، عزیز الله عاطفی گفت: در این کارگاه  آموزشی دو روزه، کارگروه‌های مختلف با حضور معاونین بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی  10 کلان منطقه کشور و مدیران ستادی پیرامون بازنگری بسته های خدمت در نظام شبکه در حوزه های مرکز مدیریت شبکه،مرکز مدیریت بیماری های واگیر، مرکز سلامت محیط و کار، دفتر سلامت جمعیت،خانواده و مدارس،دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر، دفتر سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد، دفتر سلامت دهان و دندان، مدیریت بهبود تغذیه و آزمایشگاه مرجع سلامت بصورت جداگانه تشکیل خواهد شد.

معاون اجرایی معاونت بهداشت ادامه داد: در بخش دیگری از این برنامه نتایج کارگروهی کلان مناطق ده گانه در همایش قبلی توسط مدیران مربوطه در نشست عمومی ارائه می شود.

به گزارش وبدا وی در پایان اولویت های سال 1398 معاونت بهداشت از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت و پرسش و پاسخ پیرامون مشکلات موجود در سطح حوزه معاونت بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور را نیز از دیگر برنامه های این همایش دو روزه اعلام کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه