بی‌توجهی به مطالبات پزشکان عامل بازگشت پدیده ناپسند زیرمیزی به جامعه پزشکی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، یعقوب شیویاری با بیان‌اینکه پدیده دریافت زیرمیزی بار دیگر به جامعه پزشکی برگشته است، گفت: پزشکان این حق را دارند که مطالبات خود را به موقع دریافت کنند و این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها به ویژه در مورد جراحی‌ها میزان تعرفه پزشکیشفاف نشده است.

وی افزود: وقتی به پرداخت مطالبات پزشکان بی‌توجهی شود، برخی از آنها که از اعتقادات محکمی هم برخوردار نیستند، به این سمت حرکت می‌کنند که بیش از تعرفه‌های تعیین شده از بیمار هزینه دریافت کنند.

شیویاری ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت پیش از این به سمتی حرکت کرده بود که پدیده زیرمیزی در حال از بین رفتن بود و درصد پزشکانی که زیرمیزی دریافت می‌کردند، انگشت‌شمار بودند، بنابراین برای مقابله با این پدیده لازم است که نواقص طرح تحول سلامت رفع شود و اجرای آن با قدرت تداوم یابد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: سازمان نظام پزشکی باید مانع از تکرار دریافت زیرمیزی توسط پزشکان شود، هم‌اکنون انتظار می‌رود که مسئولان نسبت به پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به سرعت اقدام کنند، ضمن اینکه باید نظارت خود را قوی کنند، از سوی دیگر باید تعرفه‌های پزشکی را نیز واقعی کنند تا بتوانیم با افرادی که در این حوزه قانون‌شکنی می‌کنند و به دنبال این هستند که پدیده ناپسند دریافت زیرمیزی را به جامعه بازگردند، برخورد کنیم.

وی اضافه کرد: دریافت زیرمیزی توسط پزشکان بازی با جان مردم است، چرا که وقتی پزشکی هزینه بیشتری را برای درمان مطالبه کند، اغلب بیماران در شرایط اقتصادی کنونی که آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است، از ادامه درمان صرفنظر می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مجلس دهم در پایان تاکید کرد: البته ناگفته نماند که پزشکانی هم وجود دارند که هزینه درمان بیماران را پرداخت می‌کنند و حتی به بیمارستان نامه می‌زنند که از بیمار هیچ هزینه‌ای دریافت نشود، بنابراین نباید اجازه داده شود که وجود تعداد محدودی از پزشکان که زیرمیزی دریافت می‌کنند، کل جامعه پزشکی را زیرسوال ببرند.

پایان پیام/

مطالب مشابه