باید مدیریت صحیح منابع در حوزه سلامت را در الویت قرار دهیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد آقاجانی با تاکید بر اینکه حتی اگر منابع سرشاری در نظام سلامت داشته باشیم باز هم باید مدیریت صحیح منابع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم، افزود: در حال حاضر که با منابع محدود مواجه هستیم اولویت مدیریت بهینه منابع بیشتر و عمیق‌تر احساس می‌شود که یکی از مهمترین ابزارها برای حل این موضوع استفاده از پرونده الکترونیک پزشکی، سلامت ، زیرساخت‌های آی تی و سیستم‌های اتوماسیون اطلاعات پیشرفته بیمارستانی برمبنای دانش روز دنیا است.

آقاجانی افزود: خدمات درمانی و تشخیصی در حوزه پزشکی پیشرفته به قدری متنوع و گسترده است که هیچ سیستم دستی و کاغذی توان مدیریت این خدمات را ندارد. به همین دلیل تنها راه نجات ما استفاده از سیستم‌های اتوماسیون اطلاعات پیشرفته بیمارستانی دارای داشبوردهای مبتنی برهوش مصنوعی است.

وی ادامه داد: سال‌هاست که کشورهای توسعه یافته با استفاده از پرونده الکترونیک پزشکی و سلامت و دانش آی تی روز، داشبوردهای هوشمند ورسیدگی الکترونیک به اسناد این موضوع را حل کرده‌اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: استفاده از کارنامه‌های هوشمند برای موسسات درمانی و انواع خدمات پزشکی مبتنی بر آی تی می‌تواند به این موضوع کمک کند.  

آقاجانی یادآور شد: از حدود 20 سال پیش استقرار نظام‌های اتوماسیون اطلاعات در بیمارستان‌های کشور آغاز شده است، گفت: پیش از این از 600 بیمارستان وزارت بهداشت تنها 170 مورد واجد این سیستم بود که با اجرای طرح تحول نظام سلامت تمام بیمارستان‌های وزارت بهداشت دارای سیستم اتوماسیون اطلاعات شدند.

به گزارش ای هینا وی در پایان اضافه کرد: اکنون وقت آن رسیده که 600 بیمارستان وزارت بهداشت به هم متصل شوند و داشبوردهای پیشرفته براین اطلاعات تجمیع یافته استقرار پیدا کند تا در نهایت مدیریت کلان و خرد در حوزه سلامت بر مبنای این داشبوردها انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه