محدودیت منابع مالی دلیلی برای عدم ارائه خدمات درمانی به مردم نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی ابراهیمی درباره  وضعیت بیمارستان ها در کشور، گفت: به رسمیت نشناختن دفترچه درمانی توسط  برخی بیمارستان‌ها هشدار جدی برای حوزه بهداشت درمان وسلامت تلقی می شود زیرا در این میان بیماران بیش از  همگان متضرر می شوند.

وی افزود: به رسمیت نشناختن دفترچه درمانی بیماران در برخی از مراکز درمانی به شدت به ضرر اقشار کم درآمد جامعه است. 

ابراهیمی با بیان اینکه باید رنج مضاعف بیماری بربیماران با عدم کارایی دفترچه های درمانی متوقف شود افزود: بسیاری از  بیماران برای طی پروسه درمان با مشکلات اساسی  روبرو هستند.

عضو  فراکسیون تولید واشتغال مجلس گفت: کاهش خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی بطور مستقیم، کاهش سرانه سلامت اقشار کم درآمد  رادر پی دارد زیرا اقتصاد دهک های کم درآمد جامعه توان تحمل هزینه های درمان در بخش خصوصی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه مشکل تامین هزینه های بیمارستان ها کشور  جدی است یادآور شد: بسیاری از مراکز درمانی، دفترچه‌های درمانی را  به رسمیت نمی‌شناسند زیرا  بحران بدهکاری میان بیمه ها و بیمارستان هم اکنون پا برجا است و این پابرجایی به ضرر بیماران تمام خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه