طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی در بیمه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون،‌ یوسف فرهنگ دوست درخصوص طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی درسازمان بیمه سلامت گفت: در اجرای تبصره 2 ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری برای نخستین بار طرح طبقه‌بندی مشاغل اختصاصی سازمان با 2 عنوان شغلی «کارشناس خدمات بیمه سلامت» و «کارشناس توسعه بیمه سلامت»به تصویب شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان اداری واستخدامی کشور رسید، امیدوارم این طرح منشا اثرات مثبت درپیشبرد اهداف عالیه سازمان شود.

معاون دفتر نوسازی بیمه سلامت درباره شمول  کارکنان درطرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی تصریح کرد: با پیاده سازی این طرح ، ضمن رعایت بخشنامه شماره 962201 مورخ 26 دی ماه 95 در خصوص مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرائی، تمامی پست‌های سازمانی اختصاصی سازمان در 2 عنوان شغلی که اشاره کردم طبقه‌بندی خواهندشد ونیز همه همکارانی که مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل اختصاصی پیشین، ادامه تحصیل داده ومدارک تحصیلی دریافت داشته اند و یا در حال تحصیل هستند با رعایت سایر قوانین و مقررات در مشاغل طرح فعلی، طبقه‌بندی خواهندشد.

فرهنگ دوست ادامه داد: تمامی کارکنانی که در مشاغل اختصاصی قبلی در سطح کاردانی اشتغال داشته‌اند در رشته کاردان بیمه سلامت طبقه‌بندی و ادامه خدمت می‌دهند. 

به گزارش فارس وی در پایان افزود: نهایتا از آنجا که امور بیمه سلامت در قالب یک فرآیند کلی از صدور بیمه‌ نامه آغاز و به پرداخت هزینه اسناد بهداشتی و درمانی ختم می شود و ارتباط موضوعی کلیه فعالیت‌های این فرآیند مشخص و معنی‌دار است سوابق و تجربیات کارکنان در تغییرات احتمالی بین 2 رشته شغلی طرح کنونی، مربوط و مشابه محاسبه می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه