کارآزمایی بالینی بر روی داروهای بیماران ضد سرطانی ایرانی عملیاتی شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد نعیم امینی  فرد درباره وضعیت بیماران سرطانی در  کشور،گفت: بی انصافی است که اگر اعلام کنیم کاری برای بهبود خدمات رسانی به بیماران سرطانی و صعب العلاج انجام نشده است و این درحالی است که در اکثر مراکز استان ها و دانشگاه های علوم‌پزشکی مراکز غربالگری بیماری سرطان را دایره کردیم.

وی افزود: دستگاه‌های پیشرفته رادیو تراپی به کشور واردشده است و راهنمایی بالینی در ارتباط با بیماری سرطان نیز تدوین شده است  بنابراین می توان نتیجه گرفت اقدامات مناسبی ‌در این خصوص انجام شده است. وی ادامه  داد: اما این  مسئله  بدین معنا نیست که ما  با هیچ نوع مشکلی در زمینه درمان بیماری سرطان روبرو نیستیم‌ بلکه بدیهی است که بیمارانی که بیمارستان های دولتی مراجعه‌نمی‌کنند باید هرینه های بالایی را در بخش خصوصی  را متحمل شوند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در برنامه ششم‌توسعه تاکیدشده است که داروی خارجی که  مشابه داخلی دارد‌، نباید توسط‌ پزشکان  تجویز شود  بنابراین در اصطلاح پزشکی فارموکوپی انجام شود اما در قبال بیماران سرطانی باید وضعیت به نوعی دیگر مد نظر  قرار بگیرد زیرا اگر پروسه درمانی داروهای خارجی برایرانی مقدم است،نباید تنها به سبب داخلی بودن ،داروهای ضد سرطان ایرانی را تجویز کنیم.

 امینی فرد تاکید کرد: کارآزمایی بالینی بر داروهای بیماران ضد سرطانی ایرانی باید در قبال داروهای خارجی ضد سرطانی عملیاتی شود و نتایجش اعلام شود زیرا درمان بیماری سرطان مانند درمان دیگر بیماری های نیست زیرا ما زمانی که عدم موفقیت در درمان را به سبب نوع درمان داشته باشم با عود بیماری بطور  مسلم  روبرو می شویم  که این امر شانس موفقیت های بعدی در درمان سرطان را  با کاهش  روبرو می کند. 

وی ادامه داد:منابع ما در ‌حوزه بهداشت ودرمان ‌الزامی  است که به گروه های هدفی سوق داده شود که بالاترین نیازمندی درحوزه بهداشت ودرمان را دارند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کارآزمایی بالینی بر‌ روی داروهای بیماران ضد سرطانی ایرانی‌ عملیاتی شود نتایج آن به طو ر شفاف‌ بازگو شدیادآورشد: ملاک‌ تجویز دارو برای بیمار سرطانی خارجی یا داخلی نیست بلکه کیفیت شرط اساسی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه