ضرورت شناسایی چالش‌ها در حوزه نظارت بر درمان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جلال نژادجواد، با بيان اينكه بعد از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت، میزان ارائه خدمات درمانی به مردم افزایش یافته است و حفاظت از این خدمات، تداوم و پاسداری از آنها نیز بر عهده نظارت بر امور درمان است، اظهار كرد: چشم امید مردم در حوزه درمان به دریافت خدمات مطلوب است.
 
نژادجواد ادامه داد: برای پاسداری از این مهم باید برنامه ریزی همه جانبه و نظام مندي در دستوركار قرار گرفته و دركنار آن نيز فرآیندهای نظارتی و اقدامات هوشیارانه ای انجام شود.
 
وی افزود: درابتدا باید سطح دانش و میزان اطلاعات خود از مقررات و قوانین موجود را افزایش داده و در گام بعدی نیز برای استقرار اقدامات یکپارچه هماهنگی های لازم را انجام دهیم. همچنین، چالش های موجود در حوزه نظارت باید شناسایی و رفع شود. 
 
ريیس اداره نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت گفت: با توجه به شرایط موجود، کار برای مجموعه نظارتی کشور در سال آینده سخت تر خواهد شد و در این راستا نیازمند هماهنگی های بیشتری خواهیم بود، با توجه به وسعت کار و حجم عملیاتی حوزه درمان در کشور، حجم عملیات حوزه نظارت نیز افزایش خواهد داشت. در ماه های گذشته، عملکرد دانشگاه ها قابل قبول بوده است، اما باید گسترده تر از قبل عمل کنند.

نژادجواد تصریح کرد: عملکرد حوزه نظارت هنوز هم مورد سوال و انتقاد قرار می گیرد، درخصوص لزوم تقویت اقدامات نظارتی در حوزه درمان درتلاش هستیم، برای حفاظت از سلامتی و جان مردم، با تقویت اقدامات نظارتی، تخلفات صورت گرفته در مراکز درمانی را به موقع شناسایی کرده و برخوردهای قانونی صورت گیرد. 
 
به گزارش وبدا وی در پایان گفت: انسجام خدمات درمانی در سطح کشور مسجل و ملموس است، اما ضرورت دارد با اتخاذ تصمیمات و اقدامات ویژه، کاستی های باقی مانده را نیز برطرف کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه