نقش بیمه سلامت در مسیر اجرای نظام ارجاع و ‏پرونده الکترونیک سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی رضا رییسی درباره نقش سازمان بیمه سلامت در مسیر اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده و ‏پرونده الکترونیک سلامت افزود: نقش سازمان بیمه سلامت در این مسیر در برنامه ششم توسعه به خوبی مشخص شده است.‏

وی افزود: بیمه سلامت با همکاری مناسب و اشرافی که در این زمینه دارد می‌تواند به اجرای نظام ارجاع، ‏پزشک  خانواده و پرونده الکترونیک سلامت کمک کننده باشد.‏

به گزارش ای هینا معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: از طرفی باید بخش خصوصی نیز در این زمینه درگیر باشد و به همین علت نقش سازمان‌های بیمه گر در این زمینه ‏بسیار مهم و موثر است.

پایان پیام/

مطالب مشابه