سامانه استحقاق سنجی جزء بهترین برنامه‌های دولت الکترونیک است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، بیژن زنگنه گفت: مهمترین ویژگی این سامانه افزایش سرعت ارسال اطلاعات به سامانه و رسیدگی مکانیزه که از اعمال سلیقه شخصی برای رسیدگی اسناد جلوگیری می کند. دومین مزیت آن دسترسی به گزارشات و داده های تمیز شده و رسیدگی شده جهت تصمیم ها و سیاست های کلان نظام سلامت است.

رييس گروه اقتصاد درمان و مدیریت هزینه وزارت بهداشت گفت: از موانع پیش رو، پیچیدگی های دستورالعمل های بیمه ای است که بايد ساده تر شود و يكى ديگر از موانع، پرداخت بر اساس داده های الکترونیکی است که بايد توسط دولت حمایت و رفع شود.

به گزارش ای هینا وی در پایان افزود: مهم ترین راهکار برای تعامل همکاری بهینه در خصوص اثربخشی این طرح، همکاری همه بخش های دولتی و غیردولتی در اجرای برنامه و ساده سازی فرآیندها در دو سمت ارائه دهنده و پرداخت کننده و استفاده از سیستم های یکپارچه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه