عمل جراحی بازسازی کاسه چشم با کمک کامپیوتر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد بیات در حاشیه این عمل جراحی گفت: در این مورد، دو کاسه چشم در حالت قرینه نبودند و ما سمت آسیب دیده را با استفاده از پروتز یا ماده پلیمری و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، بازسازی کردیم.

رئیس مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: که بازسازی کاسه چشم در گذشته با استفاده از پیوند استخوان انجام می شد اما این عمل حراجی با استفاده از پروتز و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته انجام شده که روش درمانی نوین در این حوزه است.

وی افزود: در گذشته بخش هایی از این عمل جراحی انجام می شد اما در این عمل جدید، طراحی، ساخت و نصب پروتز با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و به طور همزمان انجام شده که افتخاری برای کشور است.

بیات تصریح کرد: طراحی و ساخت پروتز مورد استفاده در این عمل جراحی در ایران صورت گرفته است، سه شرکت دانش بنیان کار طراحی، ساخت و نصب این پروتز را انجام داده و پزشکان ما با استفاده از این پروتز، کاسه چشم را بازسازی کردند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برش کمتر، خدمات درمانی بهتر و بهره گیری از تجهیزات مدرن را از جمله مزیت های این روش درمانی ذکر کرد و بیان داشت: تعداد زیادی مصدوم تروما بر اثر حوادث ترافیکی یا جنگ دچار اینگونه عوارض می شوند که با استفاده از تجهیزات پیشرفته می توان خدمات بهتری به آنان ارائه کرد.

به گزارش ایرنا فرد بیماری که این عمل جراحی بر روی او انجام گرفت، به علت تصادف بخشی از کاسه چشم خود را از دست داده بود و چشم هایش در موقعیت طبیعی خود قرار نداشت‌.

پایان پیام/

مطالب مشابه