قاچاق دارو و ملزومات پزشکی بیماران خاص به خارج از کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان‌بابایی در ارتباط با داروی بیماران خاص اظهار داشت: علیرغم همه مشکلاتی که می‌تواند در حوزه دارو و ملزومات پزشکی ایجاد شود، مشکل جدی در زمینه قاچاق دارو و ملزومات به ویژه برای بیماران خاص توسط افراد سودجو داشته‌ایم.

جان‌بابایی ادامه داد: از آنجایی که داروها با یارانه دولتی در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها برای بیماران خاص ارزان ارائه می‌شود لذا این مسئله سبب شد برخی از افراد سودجو داروهایی همچون آلبومین را از مرز خارج کنند.

وی در ارتباط با تمهیدات پیش‌بینی شده جهت پیشگیری از این مسئله گفت:‌ سهمیه‌ای شدن دارو و ارائه به اندازه و حساب شده آن در پیشگیری از این مسئله بسیار حائز اهمیت است همچنین بنا داریم که ارائه دارو از طریق نسخ الکترونیک انجام شود تا جلوی سوء استفاده را بگیریم.

به گزارش فارس معاون درمانوزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه توزیع داروی بیهوشی امسال در کشور بی‌سابقه بود، گفت: متأسفانه گاهی افراد سودجو داروها را همچون سوخت قاچاق می‌کنند و وزارت بهداشت تمهیدات لازم را جهت مقابله با این مسئله را مدنظر قرار داده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه