مددکاری اجتماعی در تامین سلامت مردم نقش موثری دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی اصغر فرشاد در مراسم بزرگداشت روز ملی – جهانی مددکاری اجتماعی اظهار داشت: نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها، شهرستان ها و شهرها گسترش یافته و این شبکه در کنترل بیماری های واگیر بسیار موثر بوده است. 

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل معاونت اجتماعی در زمان وزیر سابق بهداشت، گفت: حلقه اتصال شبکه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با بیرون از شبکه، ایجاد و تقویت مشارکت های بین بخشی و مردم در حوزه سلامت و تببین جایگاه مددکاری اجتماعی از اقدامات این معاونت بوده است.

به گزارش وبدا وی در پایان افزود: یکی از ابزارهای تقویت مشارکت های مردمی در حوزه سلامت تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی است، مددکاری اجتماعی تنها مربوط به بیمارستان نیست و مددکاری اجتماعی در تامین سلامت مردم و مشارکت آگاهانه آنها در این حوزه نقش موثری دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه