نسخه‌های نسل چهارم اعتباربخشی ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، عليرضا عسگري در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، از ابلاغ سنجه های نسل چهارم اعتباربخشی خبر داد و گفت: مدیریت نرم افزار منجر به کارایی و کارآمدی حوزه سلامت خواهد شد.

عسگری ادامه داد: اعتباربخشی ابزاری برای ارتقاي کیفیت است، سطح اعتباربخشی هر مركز ماحصل بازديد و نظارت از هر بیمارستان و مركز درماني در كشور است و تنها مدل ارزیابی سیستم محسوب مي شود که به تمام ابعاد بالینی و غیر بالینی بيمارستان ها و مراكز درماني مي پردازد. 

مديركل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: مدیریت منابع موجود، رهبری و شورآفرینی سازمانی جزيي از اعتباربخشی نسل چهارم است که منجر به ارتقاي کیفیت، کارایی و بهره وری بیمارستانی مي شود.

وی افزود: مسیر موفقیت در نسل چهارم، مدیریت بهینه منابع موجود بیمارستان، رعایت استاندارد پایه خدمت و ترویج اخلاق حرفه ای در تمام سطوح است.

عسگری خطاب به معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، بر نظارت مستمر از مراكز درماني تاكيد كرد و گفت: معاونين درمان در هر دانشگاهي بايد بر تمام مراكز درماني استان خود نظارت داشته و ضامن حفظ حقوق خدمت گيرنده و خدمت دهنده باشند.

مديركل دفترنظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از رونمايي چک لیست های کشوری نظارت بر درمان موسسات پزشکی و پیراپزشکی، در اين اجلاس خبر داد و گفت: این چک لیست ها به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی لازم در عرصه خدمات بالینی به شمار رفته و از اعمال سليقه هاي شخصي ناظران جلوگيري كرده و امكان رصد ارتقاي خدمات كشوري را فراهم مي كند.

به گزارش وبدا وي در پایان با تاكيد بر تداوم نهضت ثبت و تحليل ريشه اي خطاهاي درماني و اصلاح فرآيندها، تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه خدمات قابل تقدير نيروهاي درماني اعم از پزشكان، پرستاران و تمام گروه ها در اين روزهاي دشوار باعث شده كه آشفتگي هاي حوزه هاي ديگر خدماتي و اجتماعي را در نظام سلامت شاهد نباشيم و اين عظمت كار نيروهاي ما است كه بايد پاس داشته شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه