افزایش امکانات کلینیک‌های تخصصی دولتی در حوزه درمان الزامی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اصغر سلیمی درباره وضعیت خدمات رسانی به بیماران در بیمارستانهای دولتی در کشور، گفت: افزایش خدمات رسانی به بیماران در بیمارستانهای دولتی با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در اولویت قرار بگیرد تا بتوان خلاء های خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان را از نظر کیفی و کمی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی بهبود بخشید.

وی افزود: قطار طرح پزشک خانواده با همیاری مجلس و دولت سرعت می‌گیرد، ریزش و کاهش بسیاری از  هزینه های درمانی در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح پزشک خانواده به سادگی  امکان پذیر است بنابراین باید در سال 98 نگاه منطقی و اصولی به کنترل هزینه ها در حوزه درمان کرد.

سلیمی تصریح کرد: ازدحام بیماران در بیمارستانهای دولتی امری مشهود است. بنابراین برای خدمات رسانی به تمام بیماران در کشور طرح تحول سلامت می بایست با برنامه ریزی راهبردی اجرایی شود تا بیماران برای مراجعه به پزشکان و متخصصان مدتهای مدیدی در صفهای پذیرش های درمانی قرار نگیرند.

سخنگوی کمیسیون شوراها و اور داخلی مجلس با بیان اینکه باید افزایش امکانات کلینیک های تخصصی در مراکز  دولتی در  اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: حضور اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشکی در مراکز دولتی در شرایط سخت اقتصادی می تواند راهگشای کنترل هزینه  های  درمانی و  افزایش عملکرد خدمات  درمانی در بیمارستانهای دولتی شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه های سنگین درمان در بخش خصوصی را ندارند. بنابراین به ناچار مجبور هستند، به مراکز دولتی مراجعه کنند اما ازدحام در بیمارستان های دولتی در جهت درمان مانع  رضایت بیماران از  خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان گفت: با اجرای طرح پزشک خانواده و راهنمایی بالینی می توان نه تنها هزینه های درمان را با کاهش روبرو کرد، بلکه از سوی دیگر بستر خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان را می توان به شرایط استانداردسازی رساند.

پایان پیام/

مطالب مشابه