انجام تهاتر در بدهی‌های دو طرفه سازمان تامین اجتماعی و مراکز درمانی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد حسن زدا ضمن عذرخواهی از تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد و قدردانی از همکاری و ارائه خدمات این مراکز درمانی به بیمه شدگان گفت: ساز و کارهای جدیدی برای پرداخت بدهی این سازمان به مراکزدرمانی غیر دولتی طرف قرارداد از طریق انجام تهاتر یا احتساب و تسویه بدهی پیش بینی و آماده اجرا است.

زدا ادامه داد: مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد از سازمان تامین اجتماعی بابت ارائه خدماتشان به بیمه شدگان طلبکارند و در مقابل به این سازمان بدهی نیز دارند، برای این مراکز این امکان فراهم شده است تا سقف بدهی شان با طلب سازمان تامین اجتماعی تهاتر شود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: بخشی از مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند اما به این سازمان بدهی ندارند برای این گروه از مراکز درمانی نیز تسهیلاتی مهیا شده است که بر این اساس لیست حقوق و دستمزد بدون وجه ارائه کنند تا از این محل، طلب آنها پرداخت شود.

وی افزود: در روش دیگری از طریق احتساب و تسویه بدهی حق بیمه، مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد از سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود، این مدل بر اساس توافق سه جانبه میان سازمان تامین اجتماعی، مرکز درمانی غیردولتی طرف قرارداد و کارفرمایی است که از مرکز درمانی طلبکار و به این سازمان بدهکار است پایه ریزی شده است. 

زدا اضافه کرد: در این مدل، مراکز درمانی لیست بدهکاران خود را به این سازمان ارائه می کنند و در صورتی که سازمان تامین اجتماعی از این مراکز طلبی داشته باشد با همکاری سه جانبه با بدهی این سازمان به مراکز طرف قرارداد تسویه بدهی صورت می گیرد.

به گزارش ایرنا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پایان گفت: موضوع تهاتر، احتساب و تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد در قالب بخشنامه ای تهیه و به زودی برای اجرا به تمامی شعب سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه