گسترش همکاری های معاونت بهداشت وزارت بهداشت با سازمان پزشکی قانونی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا رئیسی در این دیدار بر اهمیت گسترش همکاری های علمی و فنی با سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت این همکاری ها افزود: مطالعات و بررسی های علمی پیرامون آثار مخرب و غیرقابل جبران مصرف مواد مخدر و الکل نمونه هایی از این همکاری ها خواهد بود.

گفتنی است در ادامه احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن استقبال از گسترش همکاری های فیمابین اظهار داشت: این سازمان در بخش های علمی و پژوهشی ظرفیت های لازم برای همکاری با حوزه های مرتبط در معاونت بهداشت وزارت بهداشت در اختیار دارد.

به گزارش وبدا در این دیدار جمعی از مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونت بهداشت وزارت بهداشت حضور داشتند.

پایان پیام/

مطالب مشابه