اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جمشید شکوری با بیان این که اخیرا کار مشترکی با بانک رفاه به عنوان بانک عامل آغاز شده است گفت: به دنبال اجرای نسخه نویسی الکترونیک طرف قرارداد جامعه پزشکی بانک خواهد بود و دیگر سازمان های بیمه گر وارد پروسه پرداخت به پزشکان نمی شوند که این امر اگر در تمام کشور اجرایی شود گامی در جهت پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی خواهد بود.

شکوری ادامه داد: صنعت بیمه در کشور ما ناکارآمد بوده و بیشتر پرداختها از جیب بیماران است در حالی که اگر منابع بیشتری به بیمه ها اختصاص داده شود و از تصویب قوانین دست و پا گیر در مجلس جلوگیری شود ، بیمه ها توانایی بیشتری در پوشش دهی خدمات درمانی و بهداشتی خواهند داشت.

رئیس نظام پزشکی اسفراین با اشاره به این که تعهدات زیادی که برای سازمان های بیمه گر پایه در نظرگرفته شده خود عامل فلج شدن آنهاست ؛ ادامه داد: قوانین وضع شده در خصوص بیمه ها با نواقص زیادی مواجه است در حالی که نباید توقعات مختلف برای بیماران ایجاد کرد از جمله بیمه رایگان 11 میلیون نفر که خود باعث فلج شدن بیمه شد و همین کارها سبب می شود که بیمه ها نتوانند به سایر تعهدات خود به درستی عمل کنند.

وی افزود: چندین سال است که تعرفه های پزشکی پایین نگه داشته شده و این در حالی است که در تمامی صنوف افزایش تعرفه مشاهده می شود.

عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: باوجود تعرفه های پایین همواره هجمه های زیادی علیه جامعه پزشکی وجود دارد، بهتر است اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی دوباره به سازمان نظام پزشکی بازگردد تا با کار کارشناسی شده تعرفه خدمات پزشکی در هر سال تعیین و  ابلاغ شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شکوری در پایان خاطرنشان کرد: دخل و خرج مراکز درمانی و مطب ها با توجه به تورم موجود و شرایط اقتصادی حاکم هم خوانی ندارد و باید مسئولان امر فکری به حال افزایش متناسب تعرفه خدمات پزشکی کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه