بیمه سلامت هیچ مشکلی در هزینه‌کرد اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی نداشته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، شاهرخ رامزی با اشاره به اینکه براساس موافقت مقام معظم رهبری دربرداشت از صندوق توسعه ملی 500 میلیون یورو به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کرد گفت: 3 محور ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، تولید داخل و خدمات درمانی مورد توجه مقام معظم رهبری دربرداشت از صندوق توسعه ملی برای بیمه سلامت بود و تخصیص اعتبار تنها مربوط به حوزه دارو نیست.

رامزی ادامه داد: درهمین راستا نشستی درسازمان برنامه و بودجه برگزارشد، دراین نشست مقرر شد سهم دارو از محل این اعتبارات مشخص شده و به همین ترتیب نزدیک به هزار و 800 میلیارد تومان از این اعتبارات بابت دارو و تجهیزات مصرفی به حساب دانشگاه ها واریزشد، لذا تاکید شد که روسای دانشگاه ها نیز تنها درحوزه دارو اعتبارات را مصرف کنند؛ ضمن اینکه مسئولیت نظارت برهزینه کرد این اعتبارات برعهده دفتر بودجه وزارت بهداشت است.

بنابر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان افزود: همچنین حدود 116 میلیارد تومان هم از اعتبارات بابت پرداخت بدهی سازمان بیمه سلامت برای داروخانه ها به بخش خصوصی تعلق گرفت، بنابراین مابقی اعتبارات به سایر خدمات ارایه شده به بیمه شدگان درمراکز درمانی اختصاص پیدا کرده است؛ لذا سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ مشکلی درهزینه کرد اعتبار 500 میلیون یورویی نداشته است ، بلکه درراستای سیاست های مقام معظم رهبری اعتبارات را به طور مناسب درمحل های مورد نظر توزیع کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه