وظیفه وزارت بهداشت پیشگیری و درمان است و وظیفه بهزیستی، حمایت و مراقبت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حیدر علی عابدی با اشاره به مشکلات بیماران اوتیسم گفت: بحث بیماران اوتیسم شامل دارو و درمان این بیماران است. درمان بیمار و تربیت متخصص جزء وظایف وزارت بهداشت و درمان است و تاسیس مراکز نگهداری و توانبخشی نیز جزء وظایف بهزیستی است و قبادی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز باید به این مسئله توجه کند و این وظیفه‌ای که بهزیستی دارد نباید به جای دیگری محول کند.قرار نیست که در طرح تحول سلامت برای هر بیمار خاص مانند اوتیسم یک متخصص خاص گذاشته شود.

وی افزود: فکر نمی‌کنم که جای اوتیسم در سیستم درمانی جایی برود که مورد توجه قرار نگیرد چرا که به متخصصان ویژه نیاز دارد و تعداد این بیماران نیز به اندازه‌ای نیست که در هر مرکز درمانی یک متخصص اوتیسم باشد اما تا جایی که اطلاع دارم، وزارت بهداشت در مسیر درمان بیماران اوتیسم و تربیت متخصص کارهای خوبی انجام داده اما ارزیابی نکردیم که ببینیم تا چه اندازه کم کاری در این زمینه صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اینکه آیا در طرح تحول سلامت به بحث بیماران اوتیسم پرداخته شده ، تصریح کرد: قرار نیست که در طرح تحول سلامت برای هر بیمار خاص یک متخصص خاص گذاشته شود بلکه در طرح تحول سلامت هدف این است که (اسکلینیکی) انجام شود و پزشک خانواده بیماران را به متخصصان ارجاع می‌دهد. ممکن است که شما به یک شهری بروید که نیاز به یک متخصص اوتیسم و یا مغز و اعصاب باشد اما در شهر دیگری ممکن است به متخصصان بیشتری نیاز باشد. بنابراین بر اساس تعداد بیمار و نیازمندی‌های هر منطقه ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عابدی در پایان با بیان اینکه وزارت بهداشت وظایف پیشگیری و درمانی دارد و بهزیستی نیز بیشتر حمایتی و مراقبتی است گفت: وظایف نگهداری و حمایتی بیماران اوتیسم به عهده بهزیستی است و این موارد در شرح وظایف بهزیستی آمده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه