تایید تعرفه خدمات دارویی در سال ۱۳۹۸ توسط وزیر بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون و بنابر اعلام انجمن داروسازان، تعرفه خدمات داررویی به ازای هر قلم داروی نسخه معادل 0/08 ضریب کای حرفه‌ای تشخیصی و درمانی حداکثر تا سه قلم و تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم داروی OTC معادل 0/015 ضریب کای حرفه‌ای تشخیصی و درمانی حداکثر تا سه قلم مورد تصویب وزیر بهداشت قرار گرفت.

photo_2019-03-18_19-49-44.jpg 141.85 KB

پایان پیام/

مطالب مشابه