مادرمان، نوروز
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛

نوشتن بهاریه امسال دل شیر می‌خواهد؛ اما چه کنیم که جان ایرانیان به نوروز بسته است. 

نوروز همچون مادری است که فرزندان به هر طریق و مسیر که باشند در پیش او شاد هستند و دور هم.

روح امیدوارانه بهار ایرانی سال‌ها و سال‌ها توانسته است که روزنه‌های ‌روشنی‌بخش را زنده نگاه دارد و از تسلط کامل تاریکی یاس ‌جلوگیری کند. 

بوی خوش عید نوروز بی هیچ استثناء هر ایرانی را سرخوشانه به دنیای نور و امید می‌برد و این در درون هرکدام از ما به شیر آمده است و جز به جان نخواهد رفت. 

مادرمان نوروز را محترم بشماریم با همه آدابش و همه احترام‌هایش و همه قدمتش؛ به امید آنکه مارا بیش از پیش با محبت بهارانه‌ای که همه مادران دارند، به خوشبختی و امید رهنمون شود.

گروه پزشکان و قانون و پایگاه خبری پالنا، نوروز سال ۹۸ را از صمیم جان به همه مردم ایران‌، فارسی‌زبانان، نوروز‌دوستان‌ و همه همکاران شادباش می‌گوید.

طفلی به نام شادی،

دیریست گم شده است

با چشم‌های روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر

این هم نشان ما‌:

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر 

 
محمدرضا شفیعی کدکنی

پایان پیام/

مطالب مشابه