خودپسندی علمی را کنار بگذاریم
در گزارشها آمده بود که اتاق بازرگانی تهران در اقدامی بسیار ارزشمند، بررسی موانع توسعه تجارت و تعیین جایگاه واقعی ایران در بخش آزادی کسب و کار را با همکاری یک نهاد بسیار معتبر کانادایی به انجام رسانده است. در حالی که اتاق بازرگانی تهران خود نهادی بسیار توانا و مشتمل بر بسیاری از نخبگان اقتصادی و تجاری کشور است. اما نیاز به داشتن تصویری دقیق تر و جامع تر که توسط نهادهای معتبر تهیه شده باشد، نشان از درایت و فروتنی علمی آنان دارد.

گزارش قفل های اقتصاد ایران از روزنامه دنیای اقتصاد
 
گروه پزشکان قانون در سال ۱۳۹۴ پیشنهاداتی را تحت عنوان "بسته نجات" به مسئولین وزارت بهداشت و درمان ارسال نمود که یکی از مهمترین آنها بهره گیری از دانش جهانی در اجرای طرح تحول سلامت بود که متاسفانه مورد قبول واقع نشد. خودپسندی سهل انگارانه ای که کشور را از استفاده از دانش جهانی محروم ساخت که علت احتمالی آن عدم علاقه به مورد نقد قرارگیری بود. 
از آنجایی که حتی با عوض شدن وزیر هم احتمالا در روی همان پاشنه قبلی میچرخد، گروه قانون اینبار این درخواست را به ریاست کل سازمان نظام پزشکی ارائه میدهد تا با انجام احتمالی آن شاید بتوان نگاهی متفاوت و در نتیجه اقدامی متفاوت را آموخت. 
رجوع به منابع تجربه بشری توسط مسئولین کشور نباید به سلیقه آنها واگذار شود. این امر یک وظیفه اساسی و حقی از جانب مردم بر گردن آنها است که حتی در فرهنگ دینی هم برای آن حد و حصری تعیین نشده است (اطلب العلم ولو بالسین) و مقاومت در برابر آن تضییع کننده حق مردم و از بین برنده منابع محدود کشور است.

پایان پیام/

مطالب مشابه