اعلام تعرفه‌های جدید، آخرین میخ بر تابوت نورولوژی بالینی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این نامه به این شرح است؛

رياست محترم سازمان نظام پزشكي

با سلام 

 با توجه به اعلام تعرفه‌هاي جديد خدمات پزشكي از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن مغز و اعصاب ايران لازم مي‌داند بار ديگر نکاتی را يادآور شده و بر عواقب مترتب بر آن هشدار دهد.

نورولوژي باليني همانگونه كه همه مي‌دانند دانش رسيدن به محل ضايعه و تشخيص نوع پاتولوژي از طريق شرح حال و معاينه است. روشي است مقدم برآنچه در ام.آر.آي دیده می‌شود و جز در قالب اين روش، هرگونه تصوير‌برداري راه به بيراهه بردن است.

در سال‌هاي اخير اعلام فرمایشی و بدون کارشناسی تعرفه‌های پزشکی موجب بي‌اعتباري تجربه و دانش همكاران ما گرديده است. این رویه در عمل نیز ساحت دانش برجسته‌ترين اساتيد ما را به بهانه چند هزارتومان آلوده کرده است. اعلام جديد را مي‌توان آخرين ميخ بر تابوت نورولوژي باليني ناميد. 

هشدار مي‌دهيم كه اضمحلال نورولوژي باليني پايه‌هاي تمام حيطه‌هاي علوم اعصاب از روانپزشكي تا جراحي اعصاب و تحقيقات پايه‌اي را ابتدا سست كرده و درنهايت نابود خواهد كرد.

هشدار مي‌دهيم كه نابودي نورولوژي باليني به معناي عدم درمان بيماران در زمان مناسب، عدم طرح تشخيص افتراقي در زمان درخواست آزمايشات و تصوير‌برداري‌ها و از همه مهم‌تر عدم وجود اشراف داخلي بر بسياري از عمل‌ها هزينه‌هايي چند ده برابري بر دوش سلامت كشور گذاشته و خواهد گذاشت.

هشدار مي‌دهيم كه در جريان فشار سنگين تورم‌، كاهش ارزش پول ملي و هزينه‌هاي رو به  تزايد‌، تعيين دستوری تعرفه‌ها بحران موجود را با عواقب سنگينی در آینده روبه‌رو خواهد ساخت. ممكن است نوعي خطر‌گريزي كه در جامعه پزشكي پديد آمده، تشديد و اصول‌گرايي در رعايت استاندارد‌هاي علمي معاينه و مداوا جاي خود را به كنار آمدن با شرايط و در نتيجه تقليل كيفيت كار و احيانا پروسيجر‌هاي غیرلازم بدهد.

انجمن مغز واعصاب ايران به عنوان متولي اصلي كيفيت كار نورولوژي، خواستار رعايت حداقلي از منطق در اين زمينه‌ها توسط تمام مسئولين بخصوص مسئولين نظام پزشكي و معاونت‌هاي درمان بوده و آمادگي خود را براي همكاري با اين نهاد‌ها در زمينه نظارت علمي بر تعرفه‌هاي واقعي (كه بايد با نظر انجمن تدوين گردد‌) اعلام مي‌دارد. 

  انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران

پایان پیام/

مطالب مشابه