اعتباربخشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ ۲ و ۳، بر مبنای موارد دست نیافتنی صورت می‌گیرد
«علیرضا مسلم» ضمن انتقاد از اینکه معمولا کسانی که ارزشیابی بیمارستان‌ها و اعتباربخشی را می‌نویسند، بیشتر از مرکز کشور هستند، تصریح کرد: «به همین دلیل شاید مواردی را که برای مراکز استان‌ها لحاظ می‌کنند، به خصوص در حوزه اعتباربخشی برای دانشگاه‌های تیپ ۲ و ۳ دست یافتنی نبوده و اصلا لزومی به وجود آنها نیست. لذا اعتباربخشی از این نظر مورد اعتراض دانشگاه‌های کوچک قرار می‌گیرد و این اعتراض به شکل مستمر به وزارتخانه اعلام می‌شود.»

وی ادامه داد: «بر همین اساس دانشگاه‌های کوچک نمرات پایین می‌گیرند و بعضا یا ۶ ماهه مشروط می‌شوند یا اصلا گواهی دریافت نمی‌کنند که بعد بتوانند ارزیابی مجدد شوند. لذا به نظر می‌رسد که اگر این مساله در دوره‌های بعدی بازبینی شود، بهتر بتوان به اهداف آموزشی نزدیک شد.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آموزش مجازی پزشکی، خاطرنشان کرد: «یکی از کارهایی که در طول چند سال گذشته در دانشگاه‌ها انجام می‌شود، بحث اقتصاد مقاومتی در حوزه آموزش است. یکی از فعالیت‌های خیلی خوبی که در حال حاضر هم وزارت بهداشت و هم سایر دانشگاه‌ها انجام می‌دهند و اکثر قریب به اتفاق بازآموزی‌ها به این شکل برگزار می‌شود، آموزش مجازی است.»

وی ادامه داد: «برای گذراندن بعضی از دوره واقعا نیازی به حضور در کلاس نیست و این مساله هزینه‌ها را تا حدود ۴۰ درصد پایین می‌آورد و هم برای خود دانشجو و استاد خوب است و هم برای آن مجموعه که با حداقل هزینه بیشترین کیفیت را ایجاد کند.» مسلم تصریح کرد: «مدتی است که بعضی از جلسات بزرگ حتی اجلاس روسای دانشگاه‌ها را به جای اینکه ۶۵ نفر از روسا به تهران بروند، به شکل ویدیو کنفرانس برگزار می‌کنیم که این سیاست، اگرچه به شکل صددرصد کارایی نشست حضوری را ندارد، اما در مجموع اگر اثربخشی هزینه آن را لحاظ کنیم، خوب است.»

پایان پیام/

مطالب مشابه